تبلیغات
دختری از جنس خاک - آمین
دختری از جنس خاک


خـــــداونـــــدا !

آنان که به من بــــدی کردند ، سـکـــــوت را به مـن آموختند .

آنان که از من انـتــقـــاد کردند ،
راه درســـــــت زیـستـــن را به مــن آموختند .

آنان که مرا تـحــقــیـــر کردند ، صبــر و تــحــمـــل را به من آموختند .

آنان که به من خــوبــــی کردند ، انســانــیـــت را به من آموختند .

پــــــس ای مـهـــــربـانـــــم !

به همــه آنهـــــایی که در رشــــد من سهــمی داشتند ،
خیــر دنیــا و آخــــرت عطـا کن .


Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ