تبلیغات
دختری از جنس خاک - فک و فامیل داریما
دختری از جنس خاک


به بابام میگم یه سوال ازت بپرسم راستشو میگی؟

میگه بپرس

میگم : بابا منو از پرورشگاه اوردی یا از تو جوب؟

میگه: از چاه توالت!!!!!          فک و فامیل داریما


@@@@@


بابام به مامانم سپرده جمعه ها ساعت هفت صبح بیدارش کنه بگه امروز جمعس بگیر بخواب ! به حق چیزای نشنیده... فک و فامیل داریما


@@@@@


پسر خالم نه شغلی داره نه ماشینی نه قیافه کلا هیچی بعد که ازش میپرسی چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه هنوز دم به تله ندادم!!

فک و فامیل داریما


Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ