تبلیغات
دختری از جنس خاک - انتخاب
دختری از جنس خاکوقتی که صبح از خواب بیدار می شی
دو انتخاب داری :
برگردی و بخوابی و رویا ببینی،
یا بیدار شی و
رویاهات رو دنبال کنی.
انتخاب با خود تو …


Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ