تبلیغات
دختری از جنس خاک - غرور
دختری از جنس خاک


محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم

آنچه که اســـمش را غــرور گذاشته ام

برایت بــه زمیـــن بکوبــم

احـســاس من قیمتــی دارد

که هرکس ارزش آن را ندارد.

 


Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ