تبلیغات
دختری از جنس خاک - جایی که زندگی میکنیم
دختری از جنس خاک


داریــــــــم جایی زندگی میکنیم که هـــــــــــــــــرزگی مــــد
بی ابـــــرویی کلاس ، مستی و دود تفـــــــــریح
دزد بـــــــــــــودن و گــــــــــــرگ شدن رمز موفقیــــــــــت....
وقتی به اینا فکر میکنم میبینم جهنم همچین جای بدی هم نیست..

Naghmehsara (548)

Tag : زیباترین جملات
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ