تبلیغات
دختری از جنس خاک - صدای تو
دختری از جنس خاک


زیبــاتــرین حــسِ سجــده ..

ایــنه کــه .. تــو در گــوشِ "زمــین"

پــچ پــچ مــیکنی ...

امــّــا ...

در "آسمــان" صــدایت فـرشتگـان را

بـه وجـد مـی آوردTag : خداحقبی کران
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ