تبلیغات
دختری از جنس خاک - مطالب آبان 1392
دختری از جنس خاک


خـــــداونـــــدا !

آنان که به من بــــدی کردند ، سـکـــــوت را به مـن آموختند .

آنان که از من انـتــقـــاد کردند ،
راه درســـــــت زیـستـــن را به مــن آموختند .

آنان که مرا تـحــقــیـــر کردند ، صبــر و تــحــمـــل را به من آموختند .

آنان که به من خــوبــــی کردند ، انســانــیـــت را به من آموختند .

پــــــس ای مـهـــــربـانـــــم !

به همــه آنهـــــایی که در رشــــد من سهــمی داشتند ،
خیــر دنیــا و آخــــرت عطـا کن .


Tag :


می دونی قشنگی زندگی چیه؟
اینه که تو بی خبر باشی یکی به خاطر توبا خدا راز و نیاز می کنه..

Tag :
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ